Personal på förbundskontoret

Förbundskontoret är Transports huvudkontor. Här finns centrala ombudsmän som stödjer de lokala ombudsmännen i arbetet på avdelningarna. Här arbetar även centralt ansvariga för arbetsmiljöfrågor, försäkringsfrågor och studieverksamhet. På förbundskontoret finns också förbundets samhällspolitiska enhet samt vår internationella enhet.