Vi på förbundskontoret

Förbundskontoret är Transports huvudkontor. Här finns centrala ombudsmän som stödjer de lokala ombudsmännen i arbetet på avdelningarna. Här arbetar även centralt ansvariga för arbetsmiljöfrågor, försäkringsfrågor och studieverksamhet. På förbundskontoret finns också förbundets samhällspolitiska enhet samt vår internationella enhet.

VU är den beslutsinstans som styr verksamheten mellan förbundsstyrelsens sammanträden.

Tommy WreethFörbundsordförande

E-post
tommy.wreeth@transport.se

Lars MikaelssonFörbundssekreterare

E-post
lars.mikaelsson@transport.se

Anna RydingFörbundskassör

E-post
anna.ryding@transport.se

Transports förhandlingsavdelning bistår förbundets lokala ombudsmän och förhandlar i ärenden som tagits till central nivå.

Har du frågor om ditt avtal och vill prata med en ombudsman? Kontakta din lokalavdelning. Eller ring Transport på direkten: 010-480 30 00.

Peter WinsténAvtalssekreterare

E-post
peter.winsten@transport.se

Joakim GuttmanOmbudsman

E-post
joakim.guttman@transport.se

Ansvar för centrala förhandlingar inom miljöarbetare- och renhållningsavtalen, utlandsavtalet samt delarna av Transportavtalet som rör åkeri.

Magnus LarssonOmbudsman

E-post
magnus.larsson@transport.se

Ansvar för centrala förhandlingar inom Bärgningsavtalet, Bemanningsavtalet, kollektivavtalet med Samhall samt terminaldelen inom Transportavtalet.

Per-Olof NorgrenOmbudsman

Tel
010-480 37 56
E-post
per-olof.norgren@transport.se

Ansvar för centrala förhandlingar inom hamn- och flygavtalen.

Lennart SköldOmbudsman

E-post
lennart.skold@transport.se

Ansvar för centrala förhandlingar inom Taxiförareavtalet, Taxitelefonistavtalet och Hyrverksavtalet.

Jerker NilssonOmbudsman

E-post
jerker.nilsson@transport.se

Ansvar för centrala förhandlingar inom Bevakningsavtalet, Reklamdistributörsavtalet, Terminalavtalet SHT samt Biluthyrnings- och bilvårdsavtalet där Almega är motpart.

Magnus ThelanderOmbudsman

E-post
magnus.thelander@transport.se

Ansvar för centrala förhandlingar inom Bensin- och Garage-, Bussbransch-, Gummiverkstads-, Depå-, Bränsle-, Tidningsdistributörs- samt Bilvårdsavtalet (KFO)

Martin MiljeteigOmbudsman

E-post
martin.miljeteig@transport.se

Ansvar för förhandlingar inom arbetsmiljö och trafiksäkerhet samt ansvarig för skyddsombudsverksamheten och regionala skyddsombud. Ansvarar även för Transports åtaganden inom de partsgemensamma organisationerna TYA, BYA samt TAN

Patricia Nunez Cona SandbergFörhandlingsenhetens sekreterare (vik)

Tel
010-4803774
E-post
patricia.nunez.cona@transport.se

Sara TjernströmFörhandlingsenhetens sekreterare (föräldraledig)

Föräldraledig

Förbundets arbetsmiljö- och försäkringsenhet bistår regionala skyddsombud och lokala försäkringsinformatörer.

Har du frågor om arbetsmiljö eller försäkringar? Kontakta din lokalavdelning. Eller ring Transport på direkten: 010-480 30 00.

Martin MiljeteigArbetsmiljöombudsman

E-post
martin.miljeteig@transport.se

Gustaf JärsbergCentral arbetsmiljösamordnare

Tel
010-480 37 41
E-post
gustaf.jarsberg@transport.se

Sture ThorsellFörsäkringsansvarig

E-post
sture.thorsell@transport.se

Har du frågor om fackliga kurser? Kontakta studieorganisatören på din lokala avdelning, eller ring Transport på direkten på 010-480 30 00.

Jonas PerssonStudieombudsman

Tel
010-480 37 62
E-post
jonas.persson@transport.se

Charlotte Wendel LendinStudiesekreterare

Tel
010-480 37 67
E-post
charlotte.wendel.lendin@transport.se

Emil BurmanUtredare

Tel
010-480 37 47
E-post
emil.burman@transport.se

Fokusområden: persontransporter, bensin, miljö, tidningsdistribution och bemanning

Jonatan KarreskogUtredare

Tel
010-480 37 68
E-post
jonatan.karreskog@transport.se

Fokusområden: godstransporter

Jeanette LindbergUtredare

Tel
010-480 37 76
E-post
jeanette.lindberg@transport.se

Maria ArkebyKommunikationschef och presskontakt

Tel
010-480 37 52
E-post
maria.arkeby@transport.se

Jenny GransellKommunikatör

Tel
010-480 37 55
E-post
jenny.gransell@transport.se

Kommunikatör och ansvarig för webbplatsen transport.se

Transport verkar även utanför Sveriges gränser. Genom vår internationella enhet samarbetar vi bland annat med fackföreningar och federationer världen över, bedriver biståndsprojekt och håller koll på hur lagar och regler kring den gränsöverskridande trafiken fungerar och efterlevs.

Läs mer om vårt internationella arbete här

Peter LövkvistInternationell chef

Tel
010-480 37 48
E-post
peter.lovkvist@transport.se

Magnus FalkInternationell politisk sekreterare

Tel
010-480 37 64
E-post
magnus.falk@transport.se

Fokusområden: EU och Transports globala arbete

Tommy JonssonAnsvarig för ``Ordning och reda i åkeribranschen``

Tel
010-480 33 80
E-post
tommy.jonsson@transport.se

Fredrik BråddAssisterande ITF-koordinator

Tel
010-480 31 03
E-post
fredrik.bradd@transport.se

Göran LarssonITF-inspektör, Göteborg

Tel
010-480 31 21
E-post
goran.larsson@transport.se

Jörgen JohanssonPOC-inspektör

Tel
010-480 31 06
E-post
jorgen.johansson@transport.se

Sara TjernströmInternationella enhetens sekreterare

Tel
010-480 36 29
E-post
sara.tjernstrom@transport.se

Britt-Marie AnderssonEkonomichef

Tel
010-480 37 36
E-post
britt-marie.andersson@transport.se

Jonny FranssonOmbudsman

Tel
010-480 37 33
E-post
jonny.fransson@transport.se

Ansvarig för Transports medlemscenter samt Transport på direkten, Transports servicetelefon.