Vi i Transport Vecka.46

Målet med utbildningen är att ge deltagarna en grundläggande kunskaper om fackföreningens roll och mål på arbetsmarknaden och i samhället. Utbildningen ska leda till att medlemmarna förstår sin egen roll och delaktighet i organisationen.

Anmälan görs till Johan på 010 – 480 34 69 / johan.molin@transport.se