Veteransektionen

Veteransektion

Kallar till årsmöte

2019-03-13 12:30

På Avdelning 5 Skytteholmsvägen 2, 4 tr

Ur dagordningen

Vanliga mötesförhandlingar.

Rapport om Enkät angående pensionärsresorna.

Varmt välkomna