Välkommen till en temakväll om diskrinimering & trakasserier

Välkommen till en temakväll om diskriminering och trakasserier

DAG: Tisdagen den 10 september 2019

TID: 18:00 – 21:00

PLATS: ABF i Edsbyn (Västergatan 16E)

 

Välkomna