Bevakningssektionens medlemsmöte

Bevakningssektionen kommer att ha sitt medlemsmöte Onsdag den 13/11 kl.18,00 (med fika från 17:30) på avdelningen.
På dagordningarna kommer det bland annat nomineras till avdelningsuppdrag repet och sektionsstyrelsen.

Välkomna önskar styrelsen!