Väktaresektionens medlemsmöte

Väktaresektionen har sitt medlemsmöte tisdagen den 19 februari kl 18.00 med fika från 17.30.

På mötet kommer vi bl. a. att göra fyllnadsval och nomineringar till sektionen och representantskapet.

Nomineringar inför årsmötet av kassör, avdelningsstyrelse och övriga avdelningsuppdrag samt RSO

Välkomna önskar styrelsen!