Utbildning Startpunkten

Startpunkten en introduktion till din Fackförening

Syftet med utbildningen är att ge dig som medlem en grundläggande förståelse för fackföreningens roll på arbetsplatsen och i samhället.
Dina rättigheter och skyldigheter. Försäkringar som ingår i medlemskapet. Samt skyddsombudets roll, skyddsfrågas väg vid en arbetsmiljöfråga.

 

Torsdag den 28 oktober kl. 9-16 på avdelningsexpeditionen Linköping.

 

Du tar ledigt från ditt jobb för fackliga studier så får du ett stipendium

på 960 kr för dagen.

Vid frågor om utbildningar och anmälningar ring Joakim Carlsson

Tel: 010-480 31 38 eller via mail: joakim.carlsson@transport.se