Uppsökeri, vecka 17

Under denna vecka är vi ute och besöker olika arbetsplatser.

Vi svarar på frågor och informerar.

Vill du bli skyddsombud? Arbetsplatsombud? Vill du engagera dig i Transport?

Vill du ha besök på din arbetsplats? Kontakta avdelningen transport.55@transport.se

Jan Lendin 010-480 31 47

eller ring 010-480 30 55