Uppsökeri på Schenker i Värnamo

Vi kommer att besöka Schenker i Värnamo för att träffa medlemmar och värva nya medlemmar

Vi kommer att bjuda alla besökare på en korv med bröd samt trevliga samtal.