Träff med tema Hot och Våld på ABF i Söderhamn

Vi kommer att informera om vilka rättigheter/skyldigheter en arbetstagare/arbetsgivare har i en hot & våldssituation.

Anmälan senast den 17/4 till avdelningen.

Välkomna