Träff angående trafiksituationen i samband med bygget av nya resecentrum i Nyköping

Kom och lämna dina synpunkter på det förslag som är framtaget för trafikomläggningen under byggtiden för Nya resecentrum

 

Tisdagen den 7 mars.

Tid: 18.00

Plats: Tingshusplatsen 2, konferensen plan 3

 

Medverkande:

Carl-Åke Andersson Ordförande i Bygg och Tekniknämnden.

Representanter från Byggnadsnämnden.

 

Transport bjuder på kaffe/the och smörgås

 

Välkomna !

Anmälan till: transport.7@transport.se senast 1 mars