Träff angående Hot och Våld i Arbetslivet

Du är välkommen att diskutera Hot och Våld i Arbetslivet med oss.

Några delar av det vi kommer att ta upp:

  • Regler kring Hot och Våld
  • Ansvar för arbetsgivaren
  • Ansvar för arbetstagaren
  • Riskbedömning
  • Vad gör man när någonting har hänt?

 

Välkomna