Tidningsbudssektionens årsmöte

Tidningsbudssektionen har sitt årsmöte torsdagen den 20 februari kl. 17.00, med fika kl. 16:30.

På dagordningen : Val av ledamöter till sektionsstyrelse

Välkomna!