Tidningsbudssektionens medlemsmöte

Tidningsbudssektionen har sitt medlemsmöte onsdagen den 7 november kl 17.00 med fika från 16.30.

På dagordningen: Nominering till styrelse och ordförande för sektionen.

Välkomna önskar styrelsen!