Tidningsbudssektionens medlemsmöte

Tidningsbudssektionen har sitt medlemsmöte onsdagen den 20 februari 2019 med fika från 16.30.

På dagordningen: Val av ordförande och sekreterare för sektionen.

Nomineringar inför årsmötet av kassör, avdelningsstyrelse och övriga avdelningsuppdrag samt RSO

Välkomna önskar styrelsen!