Tidningsbudssektionens medlemsmöte

Tidningsbudssektionen kommer att ha sitt medlemsmöte Torsdagen den 14/11 kl.17,00 (med fika från 16:30) på avdelningen.

På dagordningarna kommer det bland annat nomineras till avdelningsuppdrag repet och sektionsstyrelsen.

Välkomna önskar styrelsen!