Terminal och bemanningssektions årsmöte

Terminal och bemanningssektionen har sitt årsmöte lördagen den 15:e februari kl. 13:00.

På dagordningen : Val av ny sektionsordförande och styrelseledamöter .

Sektionen planerar samkväm efter mötet.

Välkomna!