Terminal och bemanningssektions årsmöte

Terminal och bemanningssektionen har sitt årsmöte tisdag den 16:e februari kl. 18:00.

Mötet kommer att genomföras digitalt pga pandemin och Folkhälsomyndighetens bestämmelser.

För att se hur mötet skall genomföras och att se vad du behöver göra för att delta tryck vidare på länken