Terminal och bemanningssektionen kallar till möte

Söndagen den 12 februari klockan 12:00. Plats Avdelningen, Fjärde Långgatan 48.

På dagordningen: Bl. a. val till sektionen