Terminal och Bemanningssektionen medlemsmöte


Terminal och bemanningsektionen har sitt möte onsdagen den 12 September

kl 17.30 med fika
På dagordningen står bland annat nominering till RSO och fyllnadsval av ersättare till avdelningsstyrelsen.

Välkomna önskar styrelsen!