Terminal och Bemanningssektionen medlemsmöte


Terminal och bemanningsektionen har sitt möte måndagen den 18 februari med fika från 17:30.
Vad och nomineringar av sektionsstyrelse och representantskapsledamöter.
Nomineringar inför årsmötet av kassör, avdelningsstyrelse och övriga avdelningsuppdrag samt RSO

Välkomna önskar styrelsen!