Terminal och Bemanningssektionen medlemsmöte


Terminal och bemanningssektionen kommer att ha sitt medlemsmöte Lördag den 16/11 kl.13 (med fika från 12:30) på avdelningen.
På dagordningarna kommer det bland annat nomineras till avdelningsuppdrag repet och sektionsstyrelsen.

Välkomna önskar styrelsen!