Styrelsemöte

Torsdag den 11:e oktober har avdelningsstyrelse möte med start kl. 09:00.