Steingruber klubbens årsmöte

Inbjudan till Steingruber klubbens årsmöte

Tisdagen den 12 januari, kl 17.30, på åkeriet.

Vill du delta digitalt?
Ring 08-50241379 och uppge sedan ID 660281523#

På dagordningen:
* Val till representantskapet
* Val till klubb/sektionsstyrelse
* Nominering till avdelningsordförande
* Nominering till styrelseledamot i avdelningsstyrelsen
* Nominering till studieorganisatör
* Nominering till revisor
* Nominering till revisorssuppleant

Välkommen!