Startpunkten sista anmälningsdatum 30 augusti

Det övergripande målet med Startpunkten är att ge dig en grundläggande förståelse för vad medlemskapet i fackföreningen ger och medlemskapets värde.

MÅLGRUPP: Alla som arbetar inom våra avtalsområden, nya medlemmar utan tidigare facklig erfarenhet samt nyfikna kollegor som ej är medlemmar.

TIPS: Ta med dig en kamrat som inte är medlem och gå Startpunkten tillsammans, ju fler vi är med kunskap på arbetsplatserna desto bättre!

EKONOMI: Ingen ersättning utgår.

anmälan senast 14 dagar innan kursstart till studier.5@transport.se