Startpunkten

Välkommen 31 mars kl 09.00 – 14.30 på avd 26 i Luleå

ring vid intresse.

Målet är att få

  • en grundläggande förståelse vad medlemskapet i fackföreningen ger
  • ökad förståelse för Den svenska modellen och kollektivavtalets betydelse på arbetsmarknaden
  • kunskap om dina rättigheter och skyldighet som enskild medlem
  • ökad förståelse för de fackliga principerna och hur vi upprätthåller våra fackliga idéer
  • en chans att lära känna några av dina fackliga företrädare.

Detta innebär att du efter utbildningen har fått grundläggande kunskaper i:

  • att aktivt kunna vara med och påverka och bevaka de grundläggande rättigheterna på arbetsmarknaden.
  • att aktivt deltaga på ett fackligt möte och förstå de demokratiska reglerna på mötet.
  • att förstå fackföreningens roll på arbetsmarknaden och på arbetsplatsen.
  • att förstå nödvändigheten av sin egen medverkan i organisationen.
  • att känna till arbetsgivarens och arbetstagarens ansvar och skyldigheter.

Övrigt: Ledighetsansökan enligt studieledighetslagen.

Vill man gå startpunkten annat tillfälle kontakta avd 26 på

    010-4803026