Startpunkt 27 april i Uddevalla

Din introduktionskurs i Transport

Anmäl dig via mail: transport.55@transport.se eller via telefon 010-480 30 55 senast en vecka innan

Kursen hålls på avdelningsexpeditionen Kurödsvägen 9 Uddevalla

Vi bjuder på fika