Startpunkt på ABF i Ljusdal

Är du nyfiken på:

  • Transport som förbund?
  • Vilka rättigheter och skyldigheter du har?
  • Något annat?

Då är du välkommen till ABF i Ljusdal på (Södra Järnvägsgatan 42 A) för en kort information/utbildning.

 

Välkomna!