Starting point/Startpunkten

Startpunkten: är en grundutbildningen hos Transport och inkörsporten till alla utbildningar och uppdrag i förbundet.
Under 4-6 timmar lär du dig varför det är viktigt att värna om det fackliga löftet.
Hur Transport är uppbyggt och hur fackföreningen arbetar och mer därtill.

Förkunskaper: Du behöver inte ha några förkunskaper.

Kursersättning: Ingen ersättning utgår för denna introutbildning.
Vi bjuder på välkomstsmörgås med kaffe/té, en måltid samt fika.

 

Startpunkten – facklig introduktionskurs.

 

anmälan senast 14 dagar innan kursstart till studier.5@transport.se

The starting point: is a basic education at Transport and the entrance gate to all education and assignments in the union.
In 4-6 hours you will learn why it is important to safeguard the union promise.
How Transport is structured and how the trade union works and more.

Prerequisites: You do not need any prior knowledge.

Course remuneration: No remuneration is paid for this intro training.
We offer a welcome sandwich with coffee / tea, a meal and coffee.

The starting point – union introductory course.

register at least 14 days before the course starts at studier.5@transport.se