Södra sektionens medlemsmöte

Södra sektionens medlemsmöte kommer att hållas:
Datum: Tisdag 7 november 2017
Tid: Kl. 18.30
Plats: ABF Märsta, Västra Bangatan 31

Alla medlemmar som är verksamma i Märsta/Sigtuna, Arlanda (förutom Nokas som är en egen sektion) och Norrtälje är välkomna!

På dagordningen bl a info om de nya kollektivavtalen och summering från förbundskongressen i juni.