Södra sektionens årmöte

Södra sektionens årsmöte ( Märsta, Norrtälje) kommer att hållas:
Datum: 12 februari 2019
Tid: Klockan 18.30
Plats: ABF Märsta, Västra bangatan 31

På dagordningen, bland annat: val av sektionsstyrelse, val och nominering av representantskapsledamöter, nominering till avdelningsuppdrag.

Välkommen!