Seniorklubben – medlemsmöte

Seniorklubben inbjuder till medlemsmöte.

Mötet påbörjas i Karlstad på avdelningskontoret och avslutas med ett studiebesök i Kristinehamn.