Sektionsmöten! Nominera till RSO och Avtalsråd.

Inbjudan/Kallelse!

Medlemmar i samtliga sektioner i Transport avd 19 inbjuds till nomineringsmöten

Söndag 9 december 2018, start 16.00

Plats: Best Western Hotell Ta Inn, Ängsgärdsgatan i Västerås

(Kaffe/te och smörgås serveras).

Gemensam inledning, därefter sektionsvis uppdelning. Du som sitter i representantskapet, sektions- eller avdelningsstyrelse förväntas närvara…

 

På dagordningarna:

Nominering av RSO (regionalt skyddsombud) i avdelning 19.

Pga ändrat anställningsförfarande för RSOn i Svenska Transportarbetareförbundet, skall sektionerna nominera till RSO.

Den som nomineras ska bl.a. uppfylla vissa kriterier, såsom exempelvis ha minst 2 års vana som skyddsombud, ha grundläggande facklig utbildning samt grundläggande AML-utbilding (Pam, Bam eller liknande), ha B-körkort och tillgång till bil, vara medlem i Transport, vid behov kunna utbilda internt och externt, ha kännedom om Transports olika verksamhetsområden, vara tillfrågad och ha accepterat. Särskild nomineringsblankett ska användas, tillhandahålls vid mötet! Måste vara avdelningen tillhanda senast 12/12-18 på morgonen!

Samtliga nomineringar sammanställs av avdelningen och skickas till förbundet för utlåtande och eventuella anställningsintervjuer. Därefter beslutar avdelningsstyrelsen, efter direktiv från förbundet vilka kandidater som bedömts valbara, vem som slutligen anställs som RSO i avdelningen.

 

Nomineringar till avtalsråd 2019.              

Förbundet har kallat till Avtalsråd 1 och 2 i mars 2019 (Råd 1: 13-14/3 och Råd 2: 27-28/3). Syftet är att samla in synpunkter och förslag på förändringar i de gällande kollektivavtalen. Avdelningarna ska nu nominera till dessa avtalsråd. Notera att de som nomineras måste vara tillfrågade och ha accepterat!

Avdelningen sammanställer inkomna nomineringar och sänder in dem till förbundet.

Förhandlingsavdelningen på Transportarbetareförbundet utser därefter vilka som ska ingå i respektive avtalsråd. På avtalsrådet kommer nomineringar till de kommande förhandlingsdelegationerna att göras.

 

Nomineringar ska i nuläget inte ske till avtalsområden PACTA-Miljö, Återvinning-KFS, Depåavtalet, Bärgningsavtalet, Terminalavtalet-SHT, Utlandsavtalet, Bussbranschavtalet beställningstrafik, Biluthyrning, Bemanningsavtalet, Reklamdistributionsavtalet. (De kommer att avhandlas vid ett särskilt avtalsråd vid ett annat tillfälle).

 

Transport avd 19 tillhör valkrets 4 (tillsammans med avd 1,4,6,7 och 9).

Valkretsen ska tillsammans nominera:

4 ombud och 4 ersättare till Bevaknings- och Säkerhetsavtalet. (Avtal 100)

1 ombud och 1 ersättare till Tidningsbudsavtalet. (Avtal 210)

1 ombud och 1 ersättare till Miljöarbetaravtalet – BA (Avtal 500)

3 ombud och 3 ersättare till Transportavtalet Terminal (Avtal 530)

5 ombud och 5 ersättare till Transportavtalet Åkeri (Avtal 540)

2 ombud och 2 ersättare totalt till Taxiavtalet -förare (Avtal 630), Taxiavtalet-telefonister (Avtal 640), Hyrverksavtalet (Avtal 610)

3 ombud och 3 ersättare totalt till Bensin- och Garageavtalet (MAF /PAF, Avtal 700) och Bilvårdsanläggningar KFO. (Avtal 702)

 

D.v.s. totalt ska avdelning 19 nominera till 19 ombud och 19 ersättare. (I cirkuläret står 23, men avdelningen har inte Hamn- och Stuveriavtalet, så de 4 ombuden är borträknade). Lokalfunktionärer (Ombudsmän) ska INTE nomineras, de är kallade att delta ändå.

Exempel: till avtalsrådet för Taxi- och Bussavtalen under Taxiavtalet – förare, kan bara medlem som är Taxichaufför nomineras, osv.

Särskilda blanketter ska användas, tillhandahålls vid mötet! Måste vara avdelningen tillhanda senast 12/12-18 på morgonen!

 

Nominering och fyllnadsval till Representantskapet 2018, för Sektionerna 1+4, 2 och 5, inför årssammanträdet i mars 2019.

Sektion 1+4 (Åkeri, Terminal, Bemanning, Miljö) behöver nominera och fyllnads-välja 7 ordinarie ledamöter.

Sektion 2 (Taxi/Buss) behöver nominera och fyllnads-välja 3 ordinarie ledamöter.

Sektion 5 (Bensin, Gummi, Depå) behöver nominera och fyllnads-välja 3 ordinarie ledamöter.