Sektionsmöte – Norra sektionen

Härmed inbjudes till möte för Norra sektionen (medlemmar som arbetar i Uppsala, Östhammar och Tierp)

20 januari 2022, kl 18.30. Videolänk

På dagordningen bl a: Nomineringar av representantskapsledamöter och sektionsstyrelse.

Sektionens medlemmar kommer att bjudas in via mail, är du osäker på om vi har rätt mail till dig kan du ta kontakt med oss eller uppdatera den på dina sidor på hemsidan. Anmälan gör du till ludwig.eriksson@transport.se. Du kommer då få en länk mailad till dig. Du behöver en dator eller surfplatta med internet för att ansluta.