Sektionsmöte Norra (medlemmar som jobbar i Uppsala, Östhammar och Tierp)

Norra sektionen håller möte Torsdag den 8 oktober kl 18.30.

Med anledning av den pågående pandemin kommer mötet att hållas digitalt via videolänk. Alla medlemmar som tillhör sektionen kommer att inbjudas via mail, varpå man meddelar ifall man önskar delta och får då en videolänk skickad till sig.