Sektionsmöte för sektion 6

Sektionsmöte för sektion 6

Torsdag den 1 oktober kl 19.30 på ABF i Rättvik.

På dagordningen, bland annat:
*Nominering till sektionsstyrelsen
*Nominering till VU sekreterare

Välkommen!