Sektionsmöte för sektion 4

Sektionsmöte för sektion 4

Mötet kommer att ske digitalt den 7 april klockan 18.00

OBS! Länk till mötet kommer att läggas ut här senare.

På dagordningen:

Nominering till avdelningsordförande
Nominering till avdelningens studieorganisatör
Nominering till valberedning
Val till representantskapet
Val av sektionsordförande

Välkommen att delta!