Sektionsmöte 9/6 11.00

Onsdag den 9 juni 11-12.00 håller sektionen digitalt medlemsmöte.
Sektionens möten är öppna för alla medlemmar i avdelning 28, det är där vi medlemmar kan komma med förslag till avdelningen på aktiviteter, motioner till kongressen eller förslag till avtalsrörelser etc.
Sektionen gör bland annat val till Representantskapet, som är avdelningens högst beslutande organ.
Nu i juni kommer ett fyllnadsval till Representantskapet att genomföras. Förslag till dagordning samt länk för att ansluta till Teams-mötet finns nedan.
Om du har några frågor kan du kontakta sektionen genom att maila: transport.28@transport.se, märk med “Sektionen”.

Dagordningsförslag:
§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Val av justerare
§ 3 Godkännande av dagordning
§ 4 Föregående protokoll
§ 5 Rapporter
§ 6 Info studier
§ 7 Fyllnadsval Representantskapet
§ 8 Frågor att hänskjuta
§ 9 Övriga frågor
§ 10 Nästa möte
§ 11 Mötet avslutas

Om du vill ansluta till mötet via mobil eller surfplatta behöver du ladda hem appen Microsoft Teams. Via dator kan du följa länken och ansluta direkt via webb.
För att ansluta till Teams-mötet den 9 juni, följ denna länk: