Sektionsmöte 21/6 öppet för alla medlemmar i avdelning 28

Här nedan är dagordning samt länk för att ansluta till sektionsmötet.

Klicka här för att delta i mötet.

 

Dagordning Sektionsmöte 210621

 • 1 Mötets öppnande
 • 2 Val av justerare
 • 3 Godkännande av dagordning
 • 4 Föregående protokoll
 • 5 Rapporter
 • 6 Info studier
 • 7 Fyllnadsval representantskapet
 • 8 Frågor att hänskjuta
 • 9 Övriga frågor
 • 10 Nästa möte
 • 11 Mötet avslutas