Sektionernas nomineringsmöte

Avdelningens två sektioner, tunga transporter och service har nomineringsmöte den 1 december 2019 inför kommande årsmöten 2020.

Sektionernas styrelse kommer skicka ut kallelse till ledamöter, tillsammans med dagordning och plats.

 

Vill du som medlem delta?

Kontakta avdelningens ordförande Kimberley Westermark på e-post: kimberley.westermark@transport.se