Sektionens årsmöte

Den 24 februari bjuder vi in alla medlemmar till sektionsmöte på avdelningskontoret i Umeå.
Mötet börjar 11:00 och vi avslutar vid 13:00.

Vi kommer bland annat behandla val av representantskapsledamöter samt val av sektionsstyrelseledamöter.

Det finns möjlighet att ansluta via telefon/video till mötet, för mer information, kontakta avdelningen.

Varmt välkomna!