Digitalt sektionsmöte

Måndag den 25 maj håller vi ett digitalt sektionsmöte mellan kl. 11-12.00.

Under detta möte kommer vi bland annat att prata om aktiviteter i avdelningen, vad prolongering (förlängning) av kollektivavtalen innebär samt hålla ett fyllnadsval till representantskapet.

Maila sandra.jakobsson@transport.se (märk med sektionsmöte) eller ring avdelningen på 010-480 30 28 om du önskar delta.
Meddela oss ditt telefonnummer och den e-postadress du önskar få inbjudan till senast 24 maj.

Vi ses!

 

Förslag till dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Val av justerare
 3. Godkännande av dagordning
 4. Föregående protokoll
 5. Rapporter
 6. Information om kommande studier
 7. Fyllnadsval till Representantskapet
 8. Frågor att hänskjuta t.ex. sektionsstyrelsen
 9. Inlägg till tidningen och hemsidan
 10. Aktiviteter
 11. Övriga frågor
 12. Nästa möte 27 november 11.00
 13. Avslutning