Sektion 90 – årsmöte

Årsmöte för sektion 90 – bevakning.

På dagordningen bl.a.
Nomineringar till sektionsuppdrag och avdelningsuppdrag

Något ätbart serveras under mötet