Sektion 7´s årsmöte

Inbjudan till sektion 7`s årsmöte

Söndagen den 24 januari 2021, kl 13.00

Endast digitalt möte
Ring 08-50241379 och uppge sedan ID: 573192221#

På dagordningen:
* Val till representantskapet
* Val till sektionsstyrelse
* Nominering till avdelningsordförande
* Nominering till styrelseledamot i avdelningsstyrelsen
* Nominering till studieorganisatör
* Nominering till revisor
* Nominering till revisorssuppleant

Välkommen!