Sektion 70/80 (Tidning,reklam,olja,bensin, gummiarbetare) – Årsmöte

Måndagen den 8 februari kl. 17.30 kallar sektion 70 (olja, bensin o gummiarbetare) samt sektion 80 (Tidnings o reklambud) till medlemsmöte/Årsmöte.

På dagordningen bland annat val till sektionsuppdrag samt nominering till avdelningsuppdrag,  Styrelsen träffas kl. 17.00  hälsar ordförande Maths Nilsson som nås på 0704 808974

Mötet är digitalt, så anmälan sker till följande länk:       https://www.transport.se/avdelningar/malmo/sektion-80