Sektion 6´s årsmöte

Inbjudan till sektion 6´s årsmöte

Mötet kommer endast ske digitalt
Ring 08-50241379 och uppge sedan ID: 817503565#

På dagordningen:
* Val till representantskapet
* Val till klubb/sektionsstyrelse
* Nominering till avdelningsordförande
* Nominering till styrelseledamot i avdelningsstyrelsen
* Nominering till studieorganisatör
* Nominering till revisor
* Nominering till revisorssuppleant

Välkommen!