Sektion 6 – Medlemsmöte

Den 22 februari kl. 18.30 bjuder sektion 6, Arvika och Årjäng omnejd till årsmöte i ABF´s lokaler i Arvika.

Under mötet kommer nominering till sektionens uppdrag samt representantskap ske enl. följande:

ledamöter till sektionsstyrelsen
ersättare till sektionsstyrelsen
ledamöter till representantskapet
ersättare till representantskapet
Ledamöter till LO-facken Södra Värmland

Nominering till b.la. följande uppdrag i avdelningen kommer att ske:
Uppdrag:                                       Tid:
Avdelningsordförande                    2 år
Regionalt skyddsombud                 2 år (fyllnadsval)
Studieorganisatör                           2 år
Ungdomsansvarig                           2 år
4 st ledamöter avd. styr                  2 år
5 st suppleanter avd. styr               2 år

Revisor                                           2 år
2 revisor supp.                                2 år
Fanbärare                                       1 år
Ers. Fanbärare                                1 år
2 st ledamöter valberedning          1 år
3 st ers. Valberedning                    1 år
Ledamot LO-repskap                     1 år
Ers LO rep-skap                              1 år

Sektionen bjuder på fika.
Välkommen!