Sektion 5 medlemsmöte/nomineringsmöte

Inbjudan till medlemsmöte/nomineringsmöte.

Datum och tid: onsdag 16/10 kl. 18.00

Plats: LO fackens hus Malmgatan 8 i Avesta

På dagordningen:
Nominering till sektionsstyrelsen
Fyllnadsval till avdelningsstyrelsen
Nominering till RSO (regionalt skyddsombud)

Välkomna!