Sektion 40 (Terminal) – Nominerings- & årsmöte

Lördagen den 27 februari kl. 10.00 kallar sektion 40 (Terminal) till nominerings och årsmöte. På dagordningen nominering och val till uppdrag i sektionen och nominering till avdelningsuppdrag, samt information om avtalet, hälsar ordförande Kevin Ho som nås på  0707 542264

Mötet är digitalt, så anmälan sker till följande länk:    https://www.transport.se/avdelningar/malmo/sektion-40