Sektion 40 – årsmöte

Årsmöte för sektion 40 – terminal.

På dagordningen bl.a.
Nomineringar till sektionsuppdrag och avdelningsuppdrag

Något ätbart serveras under mötet