Sektion 4 – Medlemsmöte/nomineringsmöte

Den 11 november kl. 13:00 bjuder sektion 4 (Kalmar län) in till nomineringsmöte på ABF, Södra Långgatan 62 i Kalmar.

Följande nomineringar är aktuella i sektionsstyrelsen.

Ordförande
Ledamöter
Suppleanter

Dessutom kommer nomineringar till representantskapet för 2019 att genomföras.

Av nomineringsmötets nomineringar är årsmötet bundet. Det är därför extra viktigt att du som medlem kommer och gör din röst hörd.

Mat serveras efter mötet i närheten av centrala Kalmar.

Varmt välkomna önskar sektionsstyrelsen i 4:an