Sektion 4 årsmöte

Inbjudan till sektion 4´s årsmöte

Måndagen den 18 januari 2021, kl 18.00.
Transports lokaler på Tunagatan 20 i Borlänge

Vill du delta digitalt?
Ring 08-50241379 och uppge sedan ID 195589607#

På dagordningen:
* Val till representantskapet
* Val till klubb/sektionsstyrelse
* Nominering till avdelningsordförande
* Nominering till styrelseledamot i avdelningsstyrelsen
* Nominering till studieorganisatör
* Nominering till revisor
* Nominering till revisorssuppleant

Välkommen!