Sektion 30 (Miljöarbetare) – Nominerings- & årsmöte

Tisdagen den 16 februari kl. 18.00 kallar sektion 30 (Miljö) till Nominerings och årsmöte. På dagordningen nominering och val till uppdrag i sektionen och nominering till avdelningsuppdrag, samt information om avtalet, hälsar ordförande Kenneth Malmberg som nås på 0707 230131

Mötet är digitalt, så anmälan sker till följande länk:    https://www.transport.se/avdelningar/malmo/sektion-30