Sektion 3 – Medlemsmöte, extra nomineringsmöte.

Vi önskar alla medlemmar i sektion 3 varmt välkomna till medlemsmöte/extra nomineringsmöte den 8 augusti kl. 11:00 på ABF i Växjö. Adress: Arabygatan 80.

På detta möte så kommer det att fyllnads nomineras till följande avdelningsuppdrag:

 • Avdelningsordförande
 • Personlig ersättare till avdelningsordförande
 • Personlig ersättare till avdelningskassören
 • Studieorganisatör och informationsansvarig
 • Ungdomsansvarig
 • 1:e Suppleant till förbundsrådet
 • Ordinarie till Transports A-kassa
 • 1:e Suppleanter till Transports A-kassa
 • 3:e Suppleant till Transports A-kassa
 • Suppleant till Avdelningsstyrelsen för sektion 3
 • Avdelningsrevisor

Ta gärna med Dig Dina arbetskamrater på mötet. Ju fler som engagerar sig, desto mindre jobb för den enskilde medlemmen. Alla medlemmar är välkomna.

Anmäl ditt deltagande på telefon: 010-480 30 51 eller mail, skriv vilket möte du avser delta på i ämnesraden.

Hör gärna av er till ovanstående nummer om ni har några frågor.

Varmt välkomna önskar sektion 3’s styrelse.