Sektion 3 – Årsmöte 1 februari

Vi hälsar alla medlemmar i sektion 3 varmt välkomna till sektionens årsmöte lördagen den 1:a februari kl. 11:00.

Plats: ABF, Arabygatan 80 i Växjö.

På mötet kommer val av sektionsordförande och övriga styrelseuppdrag samt fyllnadsval att genomföras.

Det kommer även vara nominering till avdelningsuppdrag, som regional skyddsombud, kassör, revisor, förbundsråd och ersättare för dessa.

Anmäl om du kan komma senast den 27:e januari på mail

Vi önskar er varmt välkomna!

 

Sektionsstyrelsen i 3:an